• กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FP&A
 • Global chemical manufacturing
 • Samutsakorn

4 hours ago

 

Applied
 • To be a part of leading Japanese manufacturer
 • Hands-on experience in a manufacturing plant
 • Bachelor’s Degree in accounting

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting, Finance, Finance Director
 • Accounting Manager, Budgeting Manager, Costing
 • Finance Manager, Financial Controller

20-Sep-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Performing monthly, quarterly and yearly account
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years working experience

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Manufacturer
 • Assistant Accounting Manager

20-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med&Health Ins, Prvd F, Meal,Trans
 • Global up to date Digital Manufacturing
 • Exp. in Accounting over 10 yrs.

20-Sep-17

 

Applied
 • ติดต่อ Supplier ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

20-Sep-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารคลังสินค้า คีย์ข้อมูลสินค้าที่เข้าออก
 • จัดทำ Stock ของวัตถุดิบและสินค้าที่มี่การนำเข้าออก
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • รับเอกสารจากฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเพื่อวางบิล
 • การศึกษา ปวส-ป.ตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • จัดทำใบรับเงิน-และบันทึกลงโปรแกรม MAC-5

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาด้าน บัญชี ปวช. ปวส ป.ตรี
 • ดูแลรับผิดชอบ การปิดยอดรายวัน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied

Tax Officer

Chaichana IT Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาด้าน บัญชี ปวช. ปวส ป.ตรี
 • ดูแลรับผิดชอบ การปิดยอดรายวัน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 7 years working experience in accounting
 • Tax/BOI backgrounds are preferable

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

19-Sep-17

 

Applied
 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

19-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Budgeting & cash flow management
 • Responsible for monthly tax filing of VAT
 • Account closing, prepare monthly reports

18-Sep-17

 

Applied
 • Strong leadership skill
 • Capable of initiating & driving change
 • Excellent commercial acumen

18-Sep-17

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชี
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านบัญชี

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อภาวะกดดัน

18-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านซื้อและตั้งเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้ายบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
 • ทักษะทางการทำบัญชี

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
 • ทักษะทางการทำบัญชี

17-Sep-17

 

Applied
 • จัดเรียงสินค้า ตามร้าน ดูวันหมดอายุสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะ 08.00-17.00,12.00-21.00 น.

17-Sep-17

 

Applied
 • ปวช.ปวส.ด้านบัญชี/การเงิน
 • ทักษะทางการทำคำนวณ/ติดตามทวงถามหนี้
 • การตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • มีอายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-17

 

Applied
 • Monitor cost accounting in relation with the compa
 • Monitor process daily raw material-Input& Out put
 • Monitor and review report and analyze production

15-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

15-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Finance, Accounting or related
 • 14 years of experience in Finance and Accounting

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

15-Sep-17

 

Applied
 • Cost Accounting for Large Manufacturing
 • Good command in English
 • Work 5 days/week (Mon - Fri)

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบัญชี การเงิน และ บุคคล
 • วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำบัญชีต้นทุน บัญชีแยกประเภท

15-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

15-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,ศูนย์การค้า 5 ปีขึ้นไป
 • วางระบบ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงาน วิเคราะห์งบ

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

15-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านซื้อและตั้งเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้ายบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • Female
 • At least bachelor degree in accountancy
 • At least 3 years’ experience in auditing

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 47 years old
 • Exp in accounting/ finance management in factory
 • Excellent command of English

14-Sep-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • listed

13-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • - Bachelor's Degree / Master's Degree
 • - Excellent command in English language
 • - Work Experience more than 7 Years

12-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst
 • IR
 • Financial Analyst

08-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.