• บัญชี การเงิน
 • CFO
 • IPO

4 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำรายงานบัญชีต้นทุน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีต้นทุน
 • Costing
 • ต้นทุนสินค้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

21 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 25 years old up
 • Bachelor degree in accounting or related filed
 • At least 1-2 years experience

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least bachelor degree in accountancy
 • 3 years' experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

12-Oct-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • Bachelor or Master in Business / Finance / Account
 • 5 years’working in financial analysis,budget,ratio
 • Credit Control,Forecasting,Treasury,cash flow,bank

11-Oct-19

 

Applied
 • analysis of internal cost processes
 • analyze new projects/ CAPEX
 • costing operations

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 yrs with Manufacturing/Retails Companies
 • CAPEX, OPEX,Costing, Inventory Control & Reporting
 • Strong in Written and Spoken English Language

10-Oct-19

 

Applied
 • At least 7 years of working exp. in Accounting
 • Good in English communication and SAP knowledge
 • Attractive salary package with great benefits

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Finance, Accounting or related
 • 14 years of experience in Finance and Accounting

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Accountant
 • degree or higher in Finance, Accounting or related
 • Finance Manager

07-Oct-19

Salary negotiable

Applied