• เลขานุการบริษัท
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรืองานเลขานุการบริษัทมหาชน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent benefit packages
 • Performance bonus
 • Challenging environment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent benefit packages
 • Performance bonus
 • Challenging environment

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • AP & AR work
 • Salary around 30 K
 • Able to work at Pathumthani, Navanakorn

28-May-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Forward Xpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • GM - Accounting & Finance
 • Manufacturing Background
 • CPA, Good English

28-May-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years of relevant experience
 • Good knowledge of English
 • Market salary

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst / corporate finance
 • Proficient in SAP
 • Experienced in strategic planning and M&A

27-May-20

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

27-May-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting, AR, AP, GL
 • Manufacturing , closing accounting
 • ERP

26-May-20

 

Applied
 • degree or higher in accounting or related
 • Have experience in Accounting
 • Good command of spoken and written in English

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Managment
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • ต้นทุน

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting field.
 • At least 5 years experiences in Accounting
 • Strong analytical and problem solving skill.

26-May-20

 

Applied
 • Degree or higher and professional auditing
 • Have a must CPA, CIA
 • Audit & Internal Control strategies

26-May-20

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • ensure all costs have been properly capitalized
 • apex and Cost Tracking – perform the regular/month
 • analysis to ensure the spending is as per budget

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Auditor, Accounting
 • Ablity to travel both factory

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager from Manufacturing, age 40-45
 • CPA holding and familiar with SAP
 • Work at Pathumthani & able to work on Saturday

26-May-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีความขยันและอดทนต่องาน
 • สามารถทำงานบัญชีทั่วไปได้
 • ทำงานเป็นครอบครัว

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 35 - 45 years old
 • 5 years experience in Accounting & Finance both GL
 • Experience in factory /ERP software/Good English

25-May-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • Have experience 5 years up in Accounting & Finance
 • Experience in account closing in factory sup.,
 • Set up and implement ERP software,Costing factory

25-May-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น รับฟังเพื่อปรับใช้และปรับปรุง
 • มีทักษะด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-20

 

Applied
 • TOEIC of Over 700 (Is A Must)
 • Having Over 5 Years Internal Control Experience
 • Experienced in SOX and J-SOX

25-May-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Required F&A MGR from Japanese MFG&Trading (BOI)
 • CPD holder license (active)
 • Good English is mandatory

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • GM Finance
 • Experienced in Manufacturing , SAP
 • Good command in English

25-May-20

 

Applied
 • financial analyst
 • Working Mon - Fri
 • Navanakorn - Pathumthani

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ปิดงบการเงิน 3-5ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Assisting CTRL to evaluate all CAPEX / Investment
 • Investment Analyst minimum 2 years

22-May-20

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท อายุ 35 ปีขึ้นไป มี CPA,TA พจารณาพิเศษ
 • มีความรู้โปรแกรม ERP-Pojjaman พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจบริการออกแบบและตกแต่งภายใน

13-May-20

Salary negotiable

Applied