• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนภายใต้ความกดดันของงาน มีเหตุผลเป็นผู้นำ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • Strong background in accounting and finance
 • Solid knowledge in equity offering (IPO) process
 • Be able to work in Nakorn Pathom area

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้่นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี

19-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี-การเงิน มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

18-Sep-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี, จัดเตรียมเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express, MS Word

16-Sep-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม CD-ORGANIZER
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • รวบรวมบิลสำหรับจัดส่ง สนง บัญชี

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

15-Sep-17

 

Applied
 • 8-10 yeas direct experience in accounting field
 • Strong leadership and communication skill
 • Good command of English

15-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำ ปิดงบ 5 ปี

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.