• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาชาการบัญชี,การเงิน
  • มีโอกาสในการพัฒนาตัีวเองสูง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

15-Aug-19

 

Applied
  • Medical clam/ Accident Insurance/ Bonus
  • 3-5 years of experience
  • Bachelor's degree in Accounting

13-Aug-19

 

Applied
  • Financial Consolidation
  • Management Reports
  • Business Planning

11-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?