• ทำ Consol งบได้ และเคยทำงานปิด GL ในตลาดหลัก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เริ่มงานได้ทันที

18-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีโอกาสในการพัฒนาตัีวเองสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Feb-20

 

Applied
 • General Accounting,Account closing
 • Reporting & Analysis
 • OPEX and CAPEX controlling

17-Feb-20

 

Applied
 • GAAP, IFRS
 • CPA
 • Internal Audit

06-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?