• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance manager / Financial Analyst
 • Base in Ayutthaya
 • Good English communication

11 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in manufacturing accounting
 • Degree or higher in Accounting
 • Good management skill

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity with Oracle, Oracle CLOUD or SAP ERP
 • Good command of English both writing/speaking
 • Minimum of 2-3 years of working experience

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 1 years’ experience in Accounting
 • Verify payment vouchers and supporting documents
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

06-Jul-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Verify costing analysis cost variance
 • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
 • transaction and reconcile bank

06-Jul-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years’ experience
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Good command in English

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • including monthly closing, AR, AP, cash flow, tax
 • Accounting, CPD is preferred
 • auditors and external parties

29-Jun-20

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied