• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • ที่ปรึกษาการขาย
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-19

 

Applied
  • Direct Sales & Business Development
  • Provide Certification Service to Corporate Clients
  • Working Location: South of Thailand

16-Aug-19

 

Applied
  • เพศชาย เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 25 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?