Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 294 jobs
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Thonburi
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการ
  • มีประสบการณ์ขายบ้านเดี่ยว, คอนโด 1 ปีขึ้นไป
  • ค่าคอมมิชชั่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันและอื่น ๆ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Director - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Next