Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 196 jobs
  Adinop Co.,Ltd.'s banner
  Adinop Co.,Ltd.'s logo
  Bangkae
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • มีความรู้วัตถุดิบด้านเครื่องสำอาง
  • มีความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  Jaymart Mobile Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ 1 ปี งานสรรหาพนักงาน เช่น พนักงานขาย
  • เดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม. หรือต่างจังหวัดได้
  • รับผิดชอบงานด้านการสรรหา
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป
  • เข้าพบลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสร้างยอดขาย
  • ประสบการณ์ด้านการขาย 2- 3 ปีขึ้นไป
  Nexus Property Marketing Co., Ltd.'s banner
  Nexus Property Marketing Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • commission
  • สวัสดิการพนักงานที่ดี
  • มีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์คอนโด บ้าน
  PM Group Company Limited's banner
  PM Group Company Limited's logo
  Bangkok
  • Property Sales (บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด)
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ปี
  • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next