• ศึกษา ป.ตรี-ป.โท บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28- 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • New graduates are welcome
 • Self-initiative and responsible

28-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 2 years experiences in Sales
 • Good command of English (Conversational Level)

28-Oct-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in sales function
 • Has experience in Logistic business is preferred
 • Good command of English (both written and spoken

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

27-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

27-Oct-20

 

Applied