Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 119 jobs
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Meenburi
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social
  • หากเคยขายมือถือ Brand Apple มาก่อนจะพิจารณา
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Pravet
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวส ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการขาย จะพิจารณาพิเศษ
  • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Bangkok
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิด
  • หากมีประสบการณ์ผ่านงานขายด้านมือถือ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปวส/ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการขาย 2- 3 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบอนุญาติขับขี่)
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Next