Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 502 jobs
  Pacifica Elements Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • สนับสนุนการทำงานของพนักงานขายออนไลน์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสินค้าแบบต่างๆ
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Bangkor-laem
  • ประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • รักงานขายมีความกระตือรือร้น
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  Yannawa
  • QA / QC / R&D ในโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดย เน้นสาขาเคมี
  • มีรถยนตร์เป็นของตัวเอง และ มีใบขับขี่
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's banner
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในธูรกิจเครื่องประดับ
  • สามารถ พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้คร่อง
  • มีประการณ์ในธุรกิจ จำหน่ายสินค้าประเภท luxury
  Next