• มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายFlexible พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟิล์ม , พลาสติกจะพิจารณาเมียานพาหนะเป็นของตัวเอง

29-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง ปฏิภาณไหวพริบที่ดี
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางของบริษัท

26-May-20

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Proficiency in English
 • Able to travel overseas

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Seeking new opportunities / new customer
 • Negotiate or approve contracts and agreements
 • Self-motivated and able to work independently

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ อนุปริญญา- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ (พิจารณาพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบสูง

25-May-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

25-May-20

 

Applied