Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  Initial Estate Co., Ltd.'s banner
  Initial Estate Co., Ltd.'s logo
  BangkruaiTHB 16K - 20K /month (negotiable)
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
  • มีใจรักในการขาย พูดจาดึงดูดผู้ฟัง มีความมั่นใจ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Prakket
  • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
  • อดทน ,มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ
  • มีประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปี
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Prakket
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ
  • เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Bangyai
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร