• เพศชาย -หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ 1 ปี
 • แนะนำสินค้า จัดบูทย์ จัดชิม ออกนอกสถานที่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์1 - 2 ปี
 • มียานพหนะเป็นของตนเอง สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง
 • มีที่พักย่านฝั่งธน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การขายหรืออื่นๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการสื่อสารที่ดี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด และสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ มากว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะความรู้ความสามารถ มีความละเอียด

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง ต้องการความก้าวหน้า
 • ดูแลงานขายเครื่องจักรกลหนัก
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องการความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง / ไม่จำกัดอายุ
 • ขายรถโฟร์คลิฟท์
 • พนักงานขายรถโฟร์คลิฟท์

21-Aug-17

 

Applied
 • ขายอะไหล่ เครื่อจักรกล, รถตักล้อยาง, รถขุด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการขาย/Inverter Vacon
 • บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขยันทำงาน ซื่อสัตย์ ศึกษาหาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

21-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • อดทน รักการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ งานขาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เปิดลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม
 • ทำยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • ทำแผนการตลาดและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าให้หัวหน้า

19-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

19-Aug-17

 

Applied

Sales Representatives

J.S.Foam Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย / หญิง
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถค้างต่างจังหวัดได้
 • มีการแบ่งเขตการขาย ตามความรับผิดชอบ
 • สามารถค้างต่างจังหวัดได้

18-Aug-17

 

Applied
 • ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปวช.(ม.6เทียบเท่า)-ปริญญาตรี ทุกสาขา

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
 • วุฒิปวส/ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปวส/ปริญาตรี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • 3 month contract role
 • Leading healthcare company
 • Open to any fresh graduate

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.