• ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Auto Cat ได้
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนงาน
 • ป.ตรีขึ้นไปด้านบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • ผ่านงานธุรกิจรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบความเย็น
 • ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

26-May-20

 

Applied
 • Trade Marketing, promotion plan
 • FMCG, consumer product
 • Traditional Trade, on premise

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • degree or higher level in Finance, Accounting
 • 8 years financial planning and analysis experience
 • Prefer in consumer products or beverage business

25-May-20

 

Applied
 • มีความรู้ ระบบ HACCP / KORE / GMP / ISO
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เคยผ่านงานด้านรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบความเย็น

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5ปี
 • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์
 • ป.ตรี ลอจิสติกส์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขาย
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง

22-May-20

 

Applied

HRBP

ThaiNamthip Limited

หลักสี่

 • Experience in HROD, Business Analysis, Finance
 • Proficient in Microsoft Excel
 • TOEIC Scores 600 or higher is preferable

13-May-20

 

Applied