• มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

28-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบงานด้าน Compliance
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3, ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • การควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 1 ปี
 • ป้องกันเพลิง

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

26-May-20

 

Applied
 • ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

25-May-20

 

Applied