• ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้า 1 ปี
  • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel เบื้องต้น

28-May-20

 

Applied
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้

28-May-20

 

Applied