• ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะการขาย วิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และ Internet ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • ทำงานด้านการขายสินค้าช่องทาง Online
 • มีทักษะความรู้ด้าน Graphic , Banner

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business
 • Minimum 2 year in manager level
 • Excellent at negotiation skill

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 5 years experiences
 • Computer literature in Microsoft Office

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied