• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือโท HR
  • มีประสบการณ์การทำงานสรรหา 3-5 ปีขึ้นไป
  • ภาษาจีน

11-Aug-20

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / การเงิน
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจตลาดทุน

06-Aug-20

 

Applied
  • BS in Accounting or Finance, MBA
  • 10+ years in progressively responsible financial
  • Strong interpersonal skills

05-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่