• ทำหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรทุกระดับในห้องผ่าตัด
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด อย่างน้อย 5 ปี

22-May-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  • เคยผ่านระบบ HA,JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่