• จบวุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office

25-Sep-20

 

Applied
 • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้

25-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
 • เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
 • เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
 • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

21-Sep-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย ถึง ปริญญาตรี
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

21-Sep-20

 

Applied
 • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
 • ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 • ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network
 • อดทน, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
 • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-20

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการ
 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
 • จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
 • ถ้าเคยผ่านงานขายกับบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา,การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน 1 ปี
 • อัธยาศัยดี คล่องตัวสูง และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้น
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ,มีความรับผิดชอบ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ค่าคอมมิชชั่น

21-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ประจำร้าน jaymart สาขาอิมพิเรียลสำโรง

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

21-Sep-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

21-Sep-20

 

Applied