• มีความรู้เรื่องระบบกล้อง CCTV
  • นำเสนอสินค้าระบบ CCTV
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน กล้อง CCTV

03-Apr-20

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ดี
  • จัดทำเอกสารการนำเข้า ส่งออก

31-Mar-20

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางต่างประเทศคนเดียวได้

31-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่