• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารกับชาวต่างชาติ พูด อ่าน เขียนได้ดี

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารศูนย์กีฬา สโมสร อื่น ๆ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้ software อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิ ปริญญาตรี

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมและการขาย 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชายหรือหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน Microsoft Office

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied