• วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงานในคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

29-May-20

 

Applied
  • การศึกษาวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในงานขนส่งอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

29-May-20

 

Applied
  • วุฒิ ม.3 ทุกสาขาขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านติดตั้งหรือระบบประปาพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานภาคสนามได้

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่