• ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Finance, Computer, MIS
 • เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ, LOS
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

13-Oct-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL Server
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

11-Oct-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Programmer JAVA, Progrrammer RPG
 • Programmer .Net C#, VB.Net, RPG, PHP, DELPHI
 • Mobile Programmer Andriod, iOS

11-Oct-19

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Programmer JAVA, Progrrammer RPG
 • Programmer .Net C#, VB.Net, RPG, PHP, DELPHI
 • Mobile Programmer Andriod, iOS

11-Oct-19

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่