• ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

04-Apr-20

 

Applied
 • •รับผิดชอบในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส
 • •จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการทำงานขอ
 • •มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม

04-Apr-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในโรงงานหลอมจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง

04-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 WORKING DAYS
 • START ASAP
 • 2 years of Sales/Technical experience

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only, Age between 25 - 30 years.,
 • OHS at at professional level certificate
 • At least 2 years in Manufacturing Safety.

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันคุณภาพ, QA,
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย,Manager
 • ปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ./อส.บ

03-Apr-20

 

Applied
 • ธุรกิจรีไซเคิลหลอมทองแดงบริสุทธิ์ และ โลหะมีค่า
 • จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านโรงงานที่มีสารเคมี/หลอม
 • โอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

03-Apr-20

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good ability in using Tiger Soft
 • Manage salary management on time
 • Can start work immediately

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อทำรายงานส่งผู้บริหารโดยตร
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 3-5ปี
 • อายุ(ปี) : 25 - 40

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี มีความรู้ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถได้ ไปต่างจังหวัดได้ เป็นคนติดดิน
 • สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ ทำงานวันเสาร์ได้

03-Apr-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Packaging Specialist / Packaging Technology
 • ป.ตรี สาขา เคมี, Polymer หรือ Packaging
 • วิทยากรอบรม / ราชบุรี

03-Apr-20

 

Applied
 • Sales Food Ingredients.
 • Food Chemmical
 • Food ingredients

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

03-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ธุรการ

02-Apr-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน
 • ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่าย ทุกประเภท
 • ตรวจสอบงบกระทบยอดลูกหนี้ , เจ้าหนี้

02-Apr-20

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านเคมี เคมียางรถยนต์
 • พูดภาษาอังกฤษได้
 • พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over all in HR Function
 • 24-27 years old.
 • Good relationships

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การตลาดและขาย สินค้าอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์
 • ปริญญาตรี การตลาด ต่างประเทศ เคมีภัณฑ์
 • ประสบการณ์ขาย 10 ปีขึ้นไป

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 Years Experience
 • Bachelor of Science/ BSC. Major Chemistry
 • Fast learner, Work under pressure

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Command of both spoken and written English
 • Willing to work in the plant as well as in R&D
 • Able to work at Maptaphut, Rayong plant

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย การตลาด อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศ

02-Apr-20

 

Applied
 • รายได้ต่อเดือน18,000-21,000 บาท
 • มีโอกาศร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าร่วมกับลูกค้า
 • มีโอกาศศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

02-Apr-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขาย แบบ Direct Sals อย่างน้อย 1 ปี

01-Apr-20

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • วางแผนกลยุทธ์และแผนการขายสินค้า
 • เป็นผู้นำและกระตุ้นทีมขายเพื่อผลักดันยอดขาย

01-Apr-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายส่งออกในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะการทำตลาดส่งออกประเทศจีน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนดีมาก

01-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ได้ประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สิ่่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมปิโตเคมี
 • ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระยอง

01-Apr-20

 

Applied
 • Experience in Chemical industry 1-3 years
 • Bachelor's degree in Chemical Engineering
 • Willing to work in manufacturing environment

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Manager
 • IT
 • Information Technology

01-Apr-20

 

Applied
 • -
 • -
 • -

01-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจแปรรูปกระดาษ

01-Apr-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหมึกพิมพ์/สี/สารเคลือบผิว
 • มีประสบการณ์ R&D 5-10 ปี
 • มีไหวพริบทักษะในการคิดค้น ดัดแปลงการผสมสีเบื้องต้น

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีระเบียบวินัยสูง
 • ประสบการณ์ทำงานบริหารทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 30-35K หรือตามตกลง

31-Mar-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงาน 5 วัน จ-ศ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์จัดซื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความรู้การใช้ระบบ SAP

31-Mar-20

 

Applied
 • ติด BTS สถานี สุรศักดิ์
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอปการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์)

31-Mar-20

 

Applied

Chemist/นักปฏิบัติการเคมี

Northeastwater (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบณ์การในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • จบปริญญาตรีขั้นไป ในสาขาเคมี สาขาชีววิทยา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง

31-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมี
 • innovation, IOT, ระบบประปา
 • มีทักษะการวางแผน และความเป็นผู้นำ

31-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

31-Mar-20

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันอุบัติเหตุ, ท่องเที่ยวประจำปี
 • Experience in business development

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม/บริหารงานออกแบบอุปกรณ์และระบบท่อทาง
 • ดูแลคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงกั่นหรือโรงงานปิโตรเคมี

31-Mar-20

 

Applied

Engineer

Ampas Industries Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

31-Mar-20

 

Applied