• จบ ปวส. สาขาปิโตรเคมี, เครื่องมือวัด, ไฟฟ้า
  • จบ ปวส. สาขาปิโตรเคมี, เครื่องมือวัด, ไฟฟ้า
  • Petrochemical, Instrument, Electrical, Mechanical

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับสมัครr&d พัฒนาสูตร
  • รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

22-Sep-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6, ปวช และปวส
  • สามารถทำโอที, ทำงานในวันหยุด และทำงานเป็นกะได้
  • ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied