• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

07-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied