• ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชี
  • บริหารจัดการงานด้านธุรการ การทำเอกสารและบันทึกต่าง
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

25-Jan-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Administration Officer/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำบุรีรัมย์)

CPTG & CROP (Maize)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ธุรการ
  • บุรีรัมย์
  • ละเอียด

23-Jan-20

 

Applied
  • ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร บัญชี
  • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied