• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานด้านระบบประกอบอาคารต่างๆ
  • ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

29-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ช่างก่อสร้าง

22-Nov-19

 

Applied