• ปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย
 • ความรู้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีใจรักในการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีใจรักในการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีใจรักในการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in working with the Thai government
 • health economics & outcomes research (HE&OR)
 • Market Access

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Business, analytical & financial skill
 • Communication, presentation & interpersonal skill

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Business, analytical & financial skill
 • Communication, presentation & interpersonal skill

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคลล

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 1 to 2 years of customer service
 • Use common call center telephone
 • Conduct outbound customer contact

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences with Microsoft SQL Server
 • Bachelor degree in Computer Science & IT
 • 2 years as minimum in IT Support /Software Develop

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fun & Flexible working environment
 • Near BTS Ploenchit
 • Work from home policy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer (iOS / Android)

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • iOS or Android developer
 • Good English communication
 • More than one year of experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Troubleshoot and solving industrial control system
 • Good knowledge of PLC (Siemens s7, CoDeSys, WinCC)
 • Manage all machines under automatic control

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาช่างกล
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งของ รับของ วางบิล รับเช็คจากลูกค้า
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
 • นำรถเข้าศูนย์ตามระยะที่กำหนด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Minimum 2 years in Accounting, Consolidation
 • Good interpersonal and co-ordination skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Work experience as Customer service in Robotics
 • Having valid Driving Licence and own car

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years experience in Core Network Product
 • Fluent in English communication.
 • ์Nearby Mrt

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java programming
 • Strong knowledge in JAVA
 • Good team player

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
 • 3-5 years experiences in software development
 • C, C#.Net, JavaScript, Shell Script, SQL

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีทักษะด้าน php, JavaScript, sql , css, html, node

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Web Programming ,Web Sharepoint, PHP, MSSQL
 • Database Query
 • 1-3 years’ related working experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sustainability Manager (CSR)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Good Command of English
 • CSR Experience
 • Able to Execute Sustainability Roadmap

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full Stack
 • Front End and Back End
 • Related Experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full Stack Developer
 • Node.js
 • New Grads are welcome!

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 days-working and flexible hours
 • Innovation lab - Converting an idea into a reality
 • Nearly BTS : Siam station

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Database Server (SQL Server, My SQL)
 • Communicate level in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • front-end and back-end development
 • JavaScript, Vue.js, CSS, SCSS, Node.js, Python
 • New Graduates are Welcome

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Diploma or Bachelor in Business Administration
 • Marketing, Communication, Arts, Economics
 • good network connection with third parties

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop our 3BB Network Management Software
 • Knowledge in NodeJS, Java, Golang, CI/CD
 • 5 Days Work, High Job Security, Permanent

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Good in English
 • Proven experience of EC sales or relevant role

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Good in English
 • Proven experience as a Sales or relevant role

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office near BTS Chong non-sri
 • Working experiences management purchasing
 • 5 days work week

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Computer Engineering
 • 3 years of experiences in web & mobile development
 • TOEIC score 600 and above

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 1 year or more are require
 • Experienced in web decide
 • Able to coding

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Basic ProgrammingC#,Java,JavaScript,Node Js
 • Have knowledge in SQL Server, My SQ
 • Fair in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work from Anywhere*
 • Flexible Working Hour*
 • Bonus 4 times per year

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Technical Support, Mobile Development
 • Knowledge of Server architecture
 • knowledge of programming languages (.Net , c#)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good attitude in customer relations
 • Experience in Customer Service or Call Centre
 • Preferred at least 2 years

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
 • มีความารู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรแล

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager, Sales Assistant Manager
 • Salary attractive
 • 5 working days

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 - 7 years of working exp. in web application
 • Fluent English language
 • 2 years of working exp. in project management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environmental Engineering
 • ISO 9001, ISO 14001, TSI 18001 and ISO/IEC 17025
 • Good problem solving and communication

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer service & Service center
 • Operation manager
 • Senior CS & SC engineer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied