• มุ่งมั่นและภูมิใจในการสร้างผลงานบน Crystal Report
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนรายงานและโครงการที่ได้รับ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ฟิตเนส, วันหยุดส.-อา.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IOT
 • Japanese
 • IT

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male or Female age 25-30 yrs old / 25-40K
 • 2 yrs. exp. as Programmer / Knowledge in ASP.NET
 • Fair in English / IT Company @ BTS Ekkamai

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to perform software design, construction, testing
 • Ability to develop software in C, C++, C# Other
 • Node JS, AngularJS, Docker, GIT hub

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer
 • Dynamics AX
 • SQL, C#, Java

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • React Native
 • Developers
 • Web and mobile developer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java, C#
 • Node.js
 • Ruby rail, .NET freamework

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Experience in React, Redux
 • understanding of web technologies , web framework

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full-Stack C# / .Net / WPF Developer
 • Cutting Edge Technology
 • Excellent Benefits

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System analyst, Samutprakarn, testing frameworks
 • 3 -5 years experiences in c#, VB.Net
 • Computer Science, Electronics, Telecommunication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 5 minutes walk from BTS and MRT
 • creative and innovative thinking culture
 • a leading system integration company

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 2 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP language
 • HTML5, JavaScript, and CSS3
 • Angular 4/React

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to speak both of Thai and Chinese
 • Able to use SAP system
 • Over 3 years experiences in finance accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in Customer Service field
 • Strong MS Excel skill
 • Must graduate with Chemical related degree

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age between 25 - 30 years old
 • Experience of 3 years in Administration role
 • Able to communicate in Japanese fluently

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To acknowledge and appropriately greet
 • Strong interpersonal and communication
 • Customer Service

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพูดคุยสื่อสารได้
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product and Services Knowledge
 • Quality Control and Quality Assurance knowledge
 • Working Process and System Understanding

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Join the world’s leading fintech company
 • Good working place with best enterprise culture
 • 5 minutes-walk from BTS and MRT

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3 year work experience
 • Work culture is fun and open
 • International work environment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TELECOM FIELD TECHNICIAN,Refinery,Petrochemical,
 • Oil Gas,Attend Daily Toolbox Meetings,
 • Telecoms inspections,Raise Punch Item,Maintenance

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Front End Developer

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Over 3 years of experience in Front-end program
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Ability to communicate in English effectively

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในปี 2563 อายุ 21-25 ปี
 • Coding Program HTML5, iOS, Android, Javascript,
 • Java, Python, Oracle PL/SQL, .Net, Mobile

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full-Stack
 • Frontend Developer
 • programmer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • works at Amata Chonburi
 • Thai National with good English
 • 5 experiences in Production Planner.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive compensation
 • Agile, team with strong emphasis on teamwork
 • Fast-paced, fun atmosphere

22-Oct-20

 

Applied
 • 3-year work experience in Network Engineering
 • Network and firewall products knowledge
 • Data communication technologies, TCP/IP networking

22-Oct-20

 

Applied
 • Degree in CE, IE, Computer Science
 • Good programming skill
 • 5 yrs of exp in Programmer/Developer

22-Oct-20

 

Applied
 • Min 5 year in Full stack e commerce web dev
 • Frontend:Angular.js, Reatc.js, vue.js (at least 1)
 • Strong in Wordpress, Woocommerce, Web Responsive

22-Oct-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • รักการเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์อย่างแท้จริง

22-Oct-20

 

Applied
 • Min 2 - 3 years in Full Stack developer
 • Using React, Redux, HTML, CSS3, ES6+, Typescript
 • Familiar with languages Go, Ruby, Python, NodeJs

22-Oct-20

 

Applied

DevOps Engineer/DevOps Engineer

Professional One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • DevOps
 • Azure DevOps, like MongoDB
 • TOEIC

22-Oct-20

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Java, C#, .Net, Borland C
 • IT Job

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • อดทน,มนุษยสัมพันธ์ดี,รักงานบริการ
 • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร /Social network

22-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือ ปวส ขึ้นไป
 • อดทน ,มนุษยสัมพันธ์ดี , รักงานบริการ
 • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร /Social network

22-Oct-20

 

Applied
 • JavaScript
 • Ruby or Go or Elixir
 • Lead of Developer

22-Oct-20

 

Applied
 • Proven customer support experience
 • Strong phone/email/chat contact handling skills
 • Experience in Finance service/ products preferable

22-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effects, Premier
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับแผนกอื่นๆ

22-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือ
 • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร /Social network

22-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา,การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน 1 ปี
 • อัธยาศัยดี คล่องตัวสูง และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

22-Oct-20

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office

22-Oct-20

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

22-Oct-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

22-Oct-20

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

22-Oct-20

 

Applied
 • UX Designer, UI Designer
 • Strong portfolio of design projects
 • Make the digital products more user-friendly

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานขายหรือผู้จัดการร้าน 3 ปี
 • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร /Social network

22-Oct-20

 

Applied