• ชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 5 ปีขึ้น
 • มีทักษะสื่อสารเจรจาต่อรอง มีทักษะในภาษาอังกฤษดีมาก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี สาขาเครื่องสำอาง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC 400)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • ISO
 • Recruit

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัท
 • มีโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
 • มีค่าครองชีพและเบี้ยขยัน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM Sr.Supervisor
 • HRM Ass't Manager
 • HROD

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consumer Product
 • Demand and supply planning
 • MARCOM

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี สาขาเครื่องสำอาง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC 400)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 22 - 35 years
 • Degree in Polymer, Rubber, or Food Science
 • 0 - 3 years of sales/marketing experiences/polymer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SALES REPRESENTATIVE
 • ผู้แทนขาย (ปุ๋ย ปูนซิเมนต์)
 • มีใบขับขี่ มีรถใช้ในการปฏิบัติงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตภัณฑ์การตลาด
 • วิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • เงินเดือนดี มีโอกาสความก้าวหน้าสูง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
 • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันกลุ่ม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Export Sales
 • Sales Oversea
 • Country Sales

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการการศึกษา ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Manager
 • IT
 • Information Technology

08-Jul-20

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

08-Jul-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 7-10 ปี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • 1 year of Sales Engineer / Sales Rep. / Sales Ex.
 • Have a car and Driver license
 • Good command of English

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

08-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

08-Jul-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • Lead project of planning + implementing WMS &ERP.
 • Set up logistic SOPs, redesign workflow, re-layout
 • Charismatic leader with strong change management

08-Jul-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical, Electrical
 • Handle and manage overall the production Chonburi
 • Control management in production of Chemical Polym

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-26 ปี
 • จบ ปวส. สาขาปิโตรเคมี
 • Petrochemical, Instrument, Electrical, Mechanical

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Sales Executive เงินเดือน 30,000 บาท
 • ที่พักใกล้ออฟฟิศ ทุนการศึกษา ดูงานต่างประเทศ
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

08-Jul-20

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / โพลิเมอร์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานขายในอุตสาหกรรมกาว และสี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับรถ

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิทยาศาตร์
 • เคมี
 • ระบบคุณภาพ

08-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

08-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

08-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

08-Jul-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

08-Jul-20

 

Applied
 • นักเคมี (ทำงานอมตะนคร ชลบุรี)
 • จบใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

08-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

08-Jul-20

 

Applied
 • RD Officer
 • R&D
 • RD

07-Jul-20

 

Applied