• ปวช.จป.เทคนิคขั้นสูง,จป.,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

04-Aug-20

 

Applied
 • manager
 • สถานีบริการ
 • คลังสินค้า

04-Aug-20

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Ampas Industries Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์งาน
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบ

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

04-Aug-20

 

Applied
 • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

04-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

04-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขายหรือการตลาด
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าในธุรกิจ Modern Trade 3 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง

04-Aug-20

 

Applied
 • Marketing
 • Brand communication
 • Media planning & Buying

04-Aug-20

 

Applied
 • Strategy Planning
 • marketing strategy and planning
 • marketing and communications strategy

04-Aug-20

 

Applied
 • PR
 • Marketing
 • Brand

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 17,000-22,000
 • โบนัสตามผลงาน
 • การฝึกอบรมภายใน และ ภายนอก

04-Aug-20

 

Applied
 • 35,000 บาท/เดือน
 • Technical Management
 • Project Management

04-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมและ กำหรดระบบคุณภาพได้ดี
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • Self-Managed
 • Flexible Working Hour

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree of Computer Engineering
 • 1 years as Programmer
 • Hands on System Analyst at least 2 years

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

04-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีศีล 5 อย่างมั่นคง
 • เป็นนักมวยอาชีพ หรือสมัครเล่น
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

04-Aug-20

 

Applied

พนักงานขายและดูแลลูกค้า

MEMESSAGE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษาด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายออนไลน์หรือDirect Sales 0-3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

04-Aug-20

 

Applied

React Native Developer

MEMESSAGE CO., LTD.

นครราชสีมา

 • พัฒนา Cross-platform Mobile Application
 • ประสบการณ์พัฒนา React Native, JavaScript
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

04-Aug-20

 

Applied

Sales Supervisor

Risland (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced in manage sales team
 • Experienced in High Rise condominium
 • Location: Sukhumvit Soi 23

04-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตรงต่อเวลา

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสตามผลงาน
 • การฝึกอบรมภายใน และ ภายนอก
 • ประกันสังคม /ประกันสุขภาพ(อุบัติเหตุ)

03-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขายสินค้ากลุ่ม Horeca
 • Consumer product ,FMCG or Food Industry.
 • Able to travel & own car

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตรงต่อเวลา

03-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านการฝึกอบรมและงานสรรหา
 • มียานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

03-Aug-20

 

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • Self-Managed
 • Flexible Working Hour

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีฐานเงินเดือนให้ และค่าคอมมิชชั่น
 • มีครูฝึกอบรมให้ก่อนลงประจำสาขา
 • รับสมัครอายุ 20-30 ปี

03-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • ชอบงานติดต่อประสารงานและงานเอกสาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ สื่อโซเชียล ประชาสัมพันธ์งานได้ดี

03-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • ดูแลงานฝึกอบรม (พัฒนาฝีมือแรงงาน)
 • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง
 • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน

03-Aug-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หัวหน้าทีมบริการภาคสนามกำจัดแมลง งานบริหารจัดการ
 • ควบคุมงานบริการภาคสนาม ออกเดินทางบริการนอกสถานที่
 • Entomology Supervisor, Service Team Pest Control

03-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in related field
 • Direct experience in insurance or health industry
 • ์New graduated are welcome

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญา ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง
 • ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการทำงานของทีมขาย

03-Aug-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HRM Supervisor

Innovex Holdings Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • HR Supervisor
 • HR Specialist
 • 5 - 7 years working experience

03-Aug-20

 

Applied
 • สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
 • ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Students any field that related each department
 • Ability to communicate well
 • Strong in computer skill

03-Aug-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตรงต่อเวลา

03-Aug-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ภาวะผู้นำ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • พัฒนาองค์กร

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial reporting and an information requests
 • Update new OIC/Federal Accounting Profession (FAP)
 • IFRS reporting and information request

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 3 years’ experience in Accounting
 • Ability to use personal computer

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ
 • ISO14001, OHSAS18001

03-Aug-20

 

Applied
 • มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานคุณภาพ และบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • -

03-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี การบัญชีต้นทุน
 • Cost Accounting บัญชีการเงิน ต้นทุน
 • มีความสามารถทำงบประมาณได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied