• วางแผนบริหารจัดการทางการเงิน
 • สร้างความคุ้มครองและหลักประกันให้ลูกค้า
 • ตอบโจทย์ความต้องการในด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • สามารถทำได้ทั้ง Full time และ Freelance
 • แผนรับรองรายได้ 15,000 - 25,000 บาท

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน

Applied
 • Accounting graduate (diploma / degree)
 • Audit associate & auditor are welcome
 • Can speak & write English will be advantages

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Anti Money Laundering (AML) Screening/ Monitoring.
 • Legal background/ experiences
 • Experience from Banking industry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years experience in Software Application
 • Software / Web Application Development
 • PL/SQL, Oracle DB, Java, ASP, MVC, Software/WEB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development
 • Digital Banking
 • Project Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป
 • ความทันสมัยอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development
 • Strategic Planning
 • Product Development

14-Aug-20

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Engineering, Computer Science
 • 10 years of experience in Project Management
 • Must have experience in Project Management

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • ใช้ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester / Automate Tester / Junior Tester
 • ์New graduate are welcome
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

14-Aug-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

14-Aug-20

 

Applied
 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการการเงิน-บัญชี

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experiences in Forex Industry, stock market
 • Experience as a Forex Sales is advantaged
 • Actively present company product and services

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ประสบการณ์การด้าน Corporate Finance &Treasury 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-20

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Improvement

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Process Improvement
 • Industrial Engineering
 • Project Management

14-Aug-20

 

Applied
 • Master Degree in Finance or MBA
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือธุรกิจ 2 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน Financial Analyst

14-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • digital solution
 • E-Commerce Solution
 • modern technology consultant

14-Aug-20

 

Applied
 • wealth product
 • wealth marketing strategy
 • wealth business development

14-Aug-20

 

Applied
 • bancassurance product
 • product development
 • bancassurance product partner

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับE-Commerce 7ปี
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ Transaction banking,E-wallets

14-Aug-20

 

Applied
 • wealth product manager
 • retail product manager
 • wealth business development

14-Aug-20

 

Applied
 • Debit Card Business Development
 • Debit Card Acquisition
 • credit card product

14-Aug-20

 

Applied
 • Mutual Fund Product
 • product development
 • mutual fund product manager

14-Aug-20

 

Applied
 • Channel Management
 • Bancassurance support
 • Sale Management

14-Aug-20

 

Applied
 • data driven, data scientist
 • marketing intelligence
 • campaign management

14-Aug-20

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

14-Aug-20

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

14-Aug-20

 

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

14-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ

14-Aug-20

 

Applied
 • Mobile Application, IOS, Android
 • API Integration
 • Swift Language,React Native

14-Aug-20

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

14-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree in Social Work or related field i.e.
 • Strong problem solving and group work leadership
 • Ability to interact with people of all ages

14-Aug-20

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • บัญชีและการเงิน

14-Aug-20

 

Applied