• คนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience in interbank market
 • Business English communication
 • Banking Institute bacgkground

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

11-Aug-20

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer
 • ประสบการณ์ในงานที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Smart casual dress
 • Digital & innovation job scope

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ
 • ความเสี่ยง ,ความเสี่ยง IT , IT RISK
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ความมั่นคงปลอดภัย

11-Aug-20

 

Applied
 • งานรัฐวิสหากิจ
 • ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ,IT AUDIT
 • CIA, CISA, CISSP, CISM, MIS

11-Aug-20

 

Applied
 • big data warehouse hadoop ETL bi
 • oracle sql
 • data engineer data lake

11-Aug-20

 

Applied
 • lead big data business intelligence
 • ETL BI hadoop sql oracle
 • data warhouse

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor or Master of Science or Engineering
 • 3-5 years experience in Semiconductor business
 • Have excellent English communication skills

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enterprise Architecture platform domain bank
 • planning strategy retail banking
 • solution architect

11-Aug-20

 

Applied

Test Engineer

NXP Semiconductors

หลักสี่

 • Bachelor's degree in Electronics
 • Good in English communication
 • Experience in Test/Product engineer

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle overall administrative tasks
 • Welcome and greet all employees
 • Handling HR & GA tasks

11-Aug-20

 

Applied
 • Coordinate with relevant Front End, Backend
 • Manage ,review & implement technical requirement
 • Problem solving on immediate issue

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C/C++, Visual C++, VB
 • Computer/Electrical Engineering, Computer Science
 • Front end, back end

11-Aug-20

 

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Internal Audit team
 • Internal Audit

11-Aug-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • CRM
 • งานโอนกรรมสิิทธ์
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อนุมัติเงินสดให้กับหน่วยงานที่เบิกจ่าย
 • จัดทำ petty cash
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย

11-Aug-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Computer Engineer, Electrical Engineer
 • Infrastrcuture
 • Hardware, Informix, MSSQL, DB2, MySQL and VMware

11-Aug-20

 

Applied
 • 3 Yrs' in Accounting Functions (AP/AR/GL)
 • Experienced from Real Estate/Construction/Related
 • Supervise Subordinates (Supervisor/Senior/Manager)

11-Aug-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • React Developer, React.js, isomorphic React
 • JavaScript, JavaScript object model
 • isomorphic React is a plus, GIT

11-Aug-20

 

Applied
 • JAVA, Programmer, Full stack JAVA
 • MVC, JDBC, and RESTful
 • focused on Node.js, Mobile Application Developer

11-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปด้าน Data Analytics
 • ประสบการณ์วิเคราะห์ Big Data Platform ขั้นต่ำ 3 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in IT or related field
 • 5 years working experience as IT Security engineer
 • Able to communicate in English

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

11-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ติดต่อประสานงานตัวแทน

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Time Management and Payroll Function
 • HRIS System,Compensation & Benefit
 • Analyze HRM(C&B,ManpowerPlanning,Salary Structure)

10-Aug-20

 

Applied
 • Issue legal internal and external documents
 • Draft legal documents
 • Negotiating service level agreements

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Minimum 5 years of experience
 • Good command in English

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst, SA
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • System Analysis

10-Aug-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1- 3 year experience in call center service
 • Customer service oriented
 • Able to work on shift schedule

10-Aug-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

10-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

10-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience in both Linux and Windows-based server.
 • Experience in Postgres SQL and Oracle database scr
 • Experience in network equipment, firewall, mail se

10-Aug-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ปริญญาโท ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ที่ audit firm Big 4 เป็นเวลา 5-7 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

10-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 6 ปี เขียนภาษา Java
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป

10-Aug-20

 

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

10-Aug-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

10-Aug-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

10-Aug-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied