• วางกลยุทธ์ จัดแคมเปญ ด้านการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจประกัน หรือสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์ตรงในการบริหารการตลาดช่องทางจัดจำหน่าย

20-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานคลังสินค้า 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤาได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Feb-20

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • บริษัททำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์

20-Feb-20

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจนับสต็อกสินค้า
 • งานด้านความเสี่ยง

20-Feb-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

20-Feb-20

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

20-Feb-20

 

Applied
 • EDC (บริการเครื่องรูดบัตร)
 • หาโอกาสทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการใช้ EDC
 • Project Management

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทาย
 • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจ

20-Feb-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี-การเงิน
 • งานภาษี
 • งานบัญชี

20-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบบัญชี
 • บริหารงานฝ่ายบัญชี

20-Feb-20

 

Applied
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำใบสั่งจ่าย
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

20-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word,Excel,PowerPoint, Excel
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Operation
 • Credit Vice President
 • Credit Manager

20-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5ปี
 • ทำงาน5วัน

20-Feb-20

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree of Accounting or Financial.
 • 7-10 years of experience in accounting&financial.
 • IT-minded, experience with accounting system

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING

Accounting Services International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ถ้าใช้โปรแกรม EXPRESS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Logistic or a related field
 • 2 years experience in Logistics , Work 6 days/week
 • Good MS office skills (Excel)

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Application
 • Mobile Technology Solution
 • e Commerce Platform

20-Feb-20

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Accounting
 • Prepares financial reports

20-Feb-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer engineer
 • 2-3 years or more experience
 • Able to Onsite in Bangkok (MRT/BTS line)

20-Feb-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำเอกสารวางบิล (ออก Invoice)
 • ติดตามสอบถามลูกหนี้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านออกแบบระบบงาน
 • สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Computer Engineer, IT
 • 3 years of experience in related field.
 • Location: BTS Wongwian Yai, BTS krungthonburi

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

20-Feb-20

 

Applied
 • บัญชี, บัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน,Accountant,Costing
 • GL, ปิดงบการเงิน, ต้นทุนมาตรฐาน, งบการเงิน
 • ต้นทุน, Express, M3, SAP

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, GL
 • บัญชีทั่วไป,บัญชี, Credit Control
 • M3, Sap, Express, ERP, โปรแกรมบัญชี

20-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consolidate financial statement
 • CPA
 • IFRS9, Tax, Audit report

20-Feb-20

 

Applied
 • Experience in HRBP, HRD, HRM
 • Project Management
 • At least 7 years working experience in HR

20-Feb-20

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์
 • เริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานจ่ายเจ้าหนี้การค้า ส่งหัวหน้าทุกสิ้นเดื

20-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Finance / Accounting / Economics
 • At least 5 yrs Experienced in securities business
 • Holder : IC Complex Licences

20-Feb-20

 

Applied
 • Master's degree in Finance,Risk Management
 • Advanced skills in Microsoft, VBA programming
 • Fluent in both written and spoken in English

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ วิศวะ
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานขาย
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รับจำนวน 2 อัตรา

20-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with native iOS/Android app development
 • Experience with using web services with a RESTful
 • Native mobile app development for iOS/Android.

20-Feb-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge of human computer interaction (HCI)
 • Able to code any languages, such as HTML, CSS,
 • Retouching/die cutting of images to web responsive

20-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain PHP web apps and web services
 • Use CakePHP Framework, Bootstrap, Angular
 • Enjoy working in a team environment.

20-Feb-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain in C#.net, CEF Sharp programm
 • Do object oriented analysis, design, and programmi
 • Good understanding of Objective-Oriented Programmi

20-Feb-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

20-Feb-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excelได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ความรู้ทางด้าน Product ประกันภัย
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานลูกค้า
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-20

 

Applied
 • บริหารต้นทุน แรงงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขา
 • ตรวจสอบคุณภาพการบริการและความเรียบร้อยของสาขา
 • บริหารบและพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบุคคล

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
 • มีความรู้ในการกรอกแบบ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคค
 • ตรวจสอบงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไ

20-Feb-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่ได้รับจากฝ่ายต่าง ๆ
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

20-Feb-20

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการทำบัญชี
 • มีประสบกานณ์ด้านการวางแผนงานระบบงานบัญชี
 • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

 

Applied