• Accounting Director , Big 4
 • SAP
 • CPA , CPD

12-Aug-20

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

12-Aug-20

 

Applied
 • 2 years experience as Developer, Programmer
 • JavaScript, C++, SQL, .Net, Python
 • Experience in Securities and Asset Management

12-Aug-20

 

Applied

Export Document Coordinator

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 1+ Yr of Exp in an Export or Shipping Role
 • Aged Not Over 32
 • Good Command of English

12-Aug-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • บริหารและดูแลระบบ Servers : Domain Contrlloer
 • บริหารและดูแลเครือข่ายทั้ง LAN & WAN
 • ดูแลแก้ปัญหาและ Support IT Infra-structure

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

12-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีภาวะผู้นำสูง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรมสูง
 • สามารถกำหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างดี พร้อมการติดตามงา
 • มีความใส่ใจในการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลระบบงาน Warehouse
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

12-Aug-20

 

Applied
 • วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ร่าง และทบทวน กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดแนวทางงานด้านการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการ

12-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

12-Aug-20

 

Applied
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน

12-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5ปีเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีความรู้ความเข้าใจกองทุนรวม Mutual Fund Knowledge

12-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Economics/Finance/Engineer
 • 2-4 years experiences in Capital markets
 • Experience in global markets, Institutional Sales

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ สามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ system,network

12-Aug-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Sales Engineer
 • Civil , โยธา .ก่อสร้าง ,เคมี
 • เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Statistics or related fields.
 • experience in analyst report
 • Proficient in MS Excel & Power point.

12-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ CS&Call Center
 • มีความสามารถในการทำ Sales Report
 • มีทักษะการบริหารทีมใหญ่

12-Aug-20

 

Applied
 • Medical doctor with license
 • Specialist in internal medicine or pediatrics
 • Teaching and consultation skills

12-Aug-20

 

Applied
 • Work with full stack Web/Mobile Application
 • Have at 1 knowledge in Angularjs, Reactjs, Nodejs
 • Strong background in SQL Database

12-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน Call Center หรืองานบริการ

12-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ในงานช่าง
 • มีความรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • New graduate are welcome
 • Have service minded and sales skills

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 - 10% และโบนัสประจำปี

11-Aug-20

 

Applied
 • Male/Female & Working 3 Days/Week
 • Having Higher Vocational Certificate/Degree
 • English Skills for Email Response/Documents

11-Aug-20

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • compensation
 • Benefit
 • Rewards

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • luxury brand promotion
 • Customer Relationship Management
 • Customer Engagement

11-Aug-20

 

Applied
 • หัวหน้าฝ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ/หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
 • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมและ กำหรดระบบคุณภาพได้ดี
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Key Account

True GS Co., Ltd.

สวนหลวง

 • Coordinator, communicate, report
 • Incentive, customer service
 • Able to communicate in English

11-Aug-20

 

Applied
 • ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP
 • มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / Acc
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL,SQL

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าตำแน่ง
 • โบนัส
 • ประกันสุขภาพ

11-Aug-20

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศ

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • เข้าใจระบบ Solar
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Life & Heath, Non-life insurance
 • Experience in group business underwriting,pricing
 • Analysis skill, strong communication skill

11-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5 ปี +ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • ระดับตำแหน่ง: Assistant VP - VP

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Planning

True GS Co., Ltd.

สวนหลวง

 • Analyze, update, report
 • Sales performance
 • Retail industry and consumer’s behavior

11-Aug-20

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

11-Aug-20

 

Applied
 • Prepare accounting reports and tax returns
 • Supervise and control a team of AP, AR and Account
 • Profound knowledge of Thai Revenue codes

11-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตลาดหลักทรัพย์

11-Aug-20

 

Applied
 • Sales Engineer
 • attractive benefits
 • urgent job

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการสถิติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ

11-Aug-20

 

Applied
 • marketing
 • sale
 • sale dealer

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมและ กำหรดระบบคุณภาพได้ดี
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการสื่อสาร
 • ประสบการณ์ในสายงานสื่อสารและการบริหารทีม
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุน

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • makeup
 • เบิกเครื่องสำอางใช้ฟรี
 • Cosmetic

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer, Php, Java, .Net, QA, Tester, BA, SA
 • Web Service, Web Application, Mobile Application
 • DevOpts, CI/CD, Container, Docker, Kubernetes, MQ

11-Aug-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied