แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿54,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานพัฒนาองค์กรงานพัฒนาองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
  • ปริญญาตรี ทางด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿54,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานพัฒนาองค์กรงานพัฒนาองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หากต้องมีหน้าที่บรรยาย(สอน)เป็นหลัก ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ความรู้ด้านการทำสื่อนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿54,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กรงานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5 ปี
  • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ประกันสังคม กฏระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการของบริษัท
4 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่