• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบงานด้าน Compliance
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า

26-May-20

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 1ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3, ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • การควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด

26-May-20

 

Applied
 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 1 ปี
 • ป้องกันเพลิง

26-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การศึกษา : ม.3
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร
 • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

26-May-20

 

Applied
 • ปวช. -ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานใน ธุรกิจ Retail ศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

13-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400

13-May-20

 

Applied