• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

09-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?