• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

10-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?