• ปรับปรุงระบบคลังสินค้า
  • ปรับปรุงผู้ผลิต
  • แก้ปัญหางานและ ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

25-Mar-20

 

Applied
  • ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา
  • ปรับปรุง พัฒนางาน
  • แก้ปัญหางานและ ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?