• พัฒนา Product เน้นความเรียบง่ายและผู้ใช้เป็นหลัก
  • มี Passion และความรู้ในเรื่อง UX, UI, Design
  • เชี่ยวชาญและมีความรู้ในหลักการออกแบบพื้นฐาน

01-Apr-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?