• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขาย

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ / การจัดการ Logistic
 • ประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

25-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • ทำงานด้านการขายสินค้าช่องทาง Online
 • มีทักษะความรู้ด้าน Graphic , Banner

24-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 5 years experiences
 • Computer literature in Microsoft Office

23-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business
 • Minimum 2 year in manager level
 • Excellent at negotiation skill

23-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สรรหาบุคลากรภายในโรงงาน
 • ทำเงินเดือน , ดูแลสวัสดิการและประกันสังคม
 • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ FMCG
 • มีทักษะในการใช้ MS Office และ Internet ได้ดี

17-Mar-20

Salary negotiable

Applied