• ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

26-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

25-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

25-Jan-20

 

Applied
 • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

23-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?