• มีประสบการณ์ด้านการขายน้ำมันหล่อลื่นหรืออะไหล่
  • รักงานขาย รายได้ดีที่สุดอยู่ที่ยอดขาย
  • ต้องมีรถยนต์สำหรับการเดินทางเป็นของตนเอง

29-May-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?