• 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Color Matching
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
  • มีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

18-Oct-20

 

Applied
  • หยุดเสาร์อาทิตย์
  • เงินเดือน40,000 - 50,0000
  • มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

17-Oct-20

 

Applied
  • อายุงาน 1-2 ปี
  • มีความรุ้ความสามารถในด้านไฟฟ้าในอุตสหกรรมทั้งหมด
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

17-Oct-20

THB20k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?