• มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน Solar Rooftop
  • จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และสามารถออกไปต่างจังหวัดได้

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?