• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สื่อสารกับชาวต่างชาติ พูด อ่าน เขียนได้ดี

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?